Reklama
Rady cestovatelům

Řecko začne kontrolovat pláže drony i satelity a omezí počet lehátek. Pro turisty je to dobrá zpráva

Za nedodržení stanovených podmínek hrozí pokuta až 1,5 milionu
Zdroj: Zdeněk Večeřa

Řecko zavádí změny týkající se pláží a jejich provozování. Od letošního roku totiž dochází k úpravám podmínek, na základě kterých koncesionáři mohou na daných plážích provozovat své podnikání. Zároveň dochází k některým dalším změnám, ze kterých by měli profitovat především turisté. Řecko spolu s tím zavádí novou aplikaci určenou pro turisty a slibuje nasazení nejmodernějších systémů. Pro kontrolu toho, co se na plážích děje, se mají používat satelity nebo drony.

Konec nelegálních podnikatelů

Jak píše řecké CNN, všechny zmíněné novinky vychází ze Zákona o využívání veřejného majetku v pobřežních oblastech. Podle řecké kanceláře cestovního ruchu pro Polsko a Českou republiku zatím ještě zákon není schválen parlamentem, ale schválen by být měl. Pro turisty přináší řadu výhod.

„Tato nová pravidla jsou dobrá pro turisty i podnikatele, protože usnadní turistům přístup k moři a ukončí případnou svévoli ohledně využívání mořského pobřeží podniky, které nefungují legálně,“ píše ve své odpovědi na dotaz Fotra na tripu Nikoletta Nikolopoulou, ředitelka Řecké národní turistické organizace pro Polsko a Českou republiku.

Podle řeckého CNN se celkově mění sedm základních bodů. Koncesionáři budou nově dražit plážové úseky pomocí elektronické platformy. Tam budou zveřejněna data typu souřadnic daného místa a letecké snímky, stejně jako doba trvání koncese a umístění mobilních prvků. Dražby pro letošní rok poběží do poloviny května. Od příštího roku budou ukončeny 31. března. Zároveň jsou určeny pláže v přírodně významných lokalitách, na které se budou vztahovat trochu jiná pravidla co se týče počtu lehátek a slunečníků.

Počet lehátek i slunečníků omezen

Právě lehátka a slunečníky jsou z pohledu turistů asi to nejzásadnější, co nový zákon přináší. V Řecku totiž budou nově stanoveny limity, podle kterých musí alespoň 50 % pláže zůstat volných. Zároveň plocha každé koncese, kterou obsluhuje nějaký podnikatel, nesmí přesáhnout 500 metrů čtverečních. Slunečníky pak můžou zabírat maximálně 60 % přidělené plochy, respektive 30 % v případě pláží nacházejících se v chráněných oblastech. 

Mezi jednotlivými pronajatými plochami na plážích musí být minimálně 6m odstup tak, aby byl vždy volný přístup k vodě. Malé pláže podnikateli vůbec obsazovány nebudou. Limit je stanoven na šířku do 4 m od vody, respektive na plochu menší než 150 metrů čtverečních. Tyto malé pláže musí zůstat volné. 

Nově také platí, že podnikatelé působící na veřejných plážích nesmí umisťovat lehátka nebo slunečníky blíže než 4 m od vody. Tím má být zajištěno, že veřejnost bude mít vždy bezproblémový přístup do vody přes veřejné pláže. 

Koncesionáři, respektive subjekty využívající pro své podnikání veřejné pláže, musí kromě volného přístupu veřejnosti na pláž a do vody zajistit také volný průchod daným úsekem pláže. A musí zajistit i podmínky pro osoby se zdravotním postižením. Samozřejmě musí danou pláž udržovat čistou a po skončení doby pronájmu musí vše uvést do původního stavu. Na každém úseku pronajímané pláže musí být zároveň plavčík, pokud ho neobstará obec.

Prohřešky se budou hlásit přes aplikaci

Řecko počítá s tím, že pronajímatelé umístí ke každému úseku pláže informační ceduli opatřenou QR kódem, přes který se veřejnost bude moci dostat ke všem oficiálním údajům dané pláže. Řecko současně spustí aplikaci pro chytré telefony, kde budou tyto údaje také dostupné. Takže veřejnost bude moci kontrolovat, zda nejsou slunečníky a lehátka umístěna nějak jinak, nebo jestli jich tam není příliš mnoho a případné prohřešky bude možné jednoduše nahlásit. Jak už bylo řečeno, stát chce kontrolovat dodržování podmínek ze strany podnikatelů pomocí dronů nebo satelitů.

Podnikatelé budou moci provozovat svoji činnost pouze tehdy, pokud v dražbě získají na daný úsek pláže koncesi. V případě, že budou podnikat na pláži, ke které koncesi nevlastní, bude to považováno za svévolné obsazení. Taková provozovna bude uzavřena a bude do ní zakázán vstup i jakákoliv další činnost. Dotyčný pak bude vyloučen z dražeb veřejných pláží na dobu pěti let a zaplatí čtyřnásobek minimální ceny, za kterou se jinak daná pláž dala pronajmout.

Zajímavá je také zmínka týkající se pokut. Jestliže totiž úřady zjistí, že některý z podnikatelů nezajistil veřejnosti volný přístup k moři nebo na pláž, mohou mu uložit pokutu ve výši od 2 až do 60 000 eur, což je v přepočtu asi 1,5 milionu korun.

Reklama

Diskuze

Žádné příspěvky, buďte první!


Co se do televize nevešlo: Fotrova prohlídka jachty Britannia na dosud nezveřejněných záběrech

Ne všechny pořízené materiály se dostanou do televize. Ale nebojte, nepřijdete o ně
15.02.2024 17:23
|
0
Reklama

Napříč Řeckem obytňákem. Prázdné pláže, karety a delfíni, to je ta pravá svoboda cestování

I v hlavní sezóně se dá jedna z nejkrásnějších zemí Evropy poznávat bez turistů
19.01.2024 08:07
|
2
Reklama

Cestovní horečka propukla naplno, Fotr balí a vyráží na tříměsíční trip směr Korea

Už za pár dnů zvedne fotří smečka kotvy a vypraví se směr Korea
03.01.2024 08:14
|
0

Východ slunce nad Olympem aneb po Fotrových stopách v Řecku

Trek k bájnému sídlu bohů je zážitkem, na který se nezapomíná
11.12.2023 07:57
|
0

Korejský trip končí, Fotr se vrátil do Prahy. Víme, co bude dál

Bude se vybalovat, budou se zpracovávat materiály a plánovat další trip. Kam? Kdo ví...
13.04.2024 08:47
|
0

Proč letos vyrazit do Německa? Důvodem může být výročí pádu Berlínské zdi, Chemnitz nebo Euro 2024

A také německý malíř Caspar David Friedrich slaví 250. výročí.
11.04.2024 09:30
|
0
Reklama

Slovensko

Kdy, kde a za jakých podmínek se smí přespávat na divoko na Slovensku?
11.04.2024 07:58
|
0

Test: Land Rover Defender Outbound je skvělé auto na spaní i cestování. Chyby se ale najdou

Líbí se vám? Nám také. A moc! Zájemci si ale musí připravit minimálně 2,6 milionu
09.04.2024 06:35
|
0
Reklama
Fotr na tripu